Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Inspiration til de kommende højtider med corona-restriktioner

Covid-19

Hvordan kan kirkerne imødekomme den store interesse i forbindelse med de kommende højtider og samtidig holde sig inden for corona-restriktionerne? Her er en række forslag til andre måder at fejre højtider på.

Billede af kirkebænke der er indrettet med afstand efter covid-19-restriktioner

Kreative hilsner

 • Juleaften-goodiebag/Christmas-in-a-box: Uddel en pose fra kirken med trykte sange (brug evt. dem, der er annonceret til DR’s transmission af julegudstjeneste), stearinlys, indpakkede karameller eller andre julegodter i papir og link til prædiken – en fornemmelse af det fællesskab, der er inde i kirken, som man kan tage med hjem i stedet for at være fysisk til stede.
 • Konfirmander er med til at skrive julekort til beboere på sognets plejehjem eller hospitaler, som præsten tager med på julebesøg. De kan også gå rundt i flok sammen med præsten og aflevere julehilsnerne til plejehjemmene på aftalte tidspunkter og synge en julesalme, mens de står udenfor. Det bør være generiske hilsner, så der ikke bliver udleveret lister med navne til konfirmanderne.
 • Rundringning: Præster kan op til juledagene ringe til de mennesker, der tilhører de udsatte grupper, som er usikre på at møde op i kirken under højtiderne. De kan fx gøre opmærksom på, hvordan og hvornår man kan se streaming af julegudstjeneste eller DR’s transmission. Kirken kan også opfordre frivillige til, at de ringer til dem blandt deres bekendte, som tilhører udsatte grupper.

Digitalt

 • Streaming af julegudstjenester live på Facebook. Byg videre på de gode erfaringer fra forårets corona-streaming, og send en særlig hilsen fra prædikestolen til dem, der ser med hjemmefra.
 • Videotilpasset julehilsen med præst og sang – på hjemmesider og Facebook, hvor præsten taler direkte til dem, der ser med på skærmen. Del også gerne videoprædikenen i lokale bydelsgrupper på Facebook.
 • Forproduceret julegudstjeneste – optagelse af en hel julegudstjeneste, som ligger klar inden den 24. december. Lægges på hjemmeside, deles på Facebook, annonceres i ugeaviser og andet.
 • Lav kampagne rettet til lokale beboere i sognet, som gør opmærksom på kirkens egne digitale tilbud og DR’s transmissioner af gudstjenester. Bringes på hjemmeside, Facebook, annoncer i ugeavisen.
 • Optag juleprædiken, og læg den op som podcast – hvor præsten sender en særlig hilsen til dig, der lytter, mens du pynter juletræ, fylder anden eller pakker julegaver ind. Gerne med en salme eller to fra kirkens kor eller kirkesanger(-e).
 • Optag en julekalenderpodcast i 24 afsnit, som indeholder en lille smule kirkejul hver dag op til jul med historie, julesalme, traditioner og lidt kristendom.
 • Digital julekalender med flotte fotos fra kirken, der kulminerer med en digital sammenklippet julehilsen, som sendes ud til modtagerne af kirkens nyhedsbrev og lægges på hjemmeside, Facebook, Instagram.

Se Datatilsynets hjemmeside om transmission af gudstjeneste: https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/historiske-afgoerelser/2013/jan/transmission-af-gudstjenester

Husk at indgå aftale om fælles dataansvar med Facebook: https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/jun/datatilsynet-fortolker-eu-dom-om-facebook

Her finder du en skabelon til aftale om fælles dataansvar

Udendørs 

(husk de til enhver tid gældende forsamlingsforbud og afstandskrav)

 • Til allehelgensaften: Udendørs procession med lygter, lys og fakler, hvor man fx går fra sognegården over til kirken og samles foran kirken med en kort andagt og et par salmer.
 • Udendørs, stående, korte juleseancer med en kort prædiken og et par sange, som afholdes foran kirken et par gange i juledagene.
 • Julegudstjenester på torvene ved byens/handelsforeningens juletræer. Den sidste store handelsdag før jul kan man lave korte juleandagter med fællessang og en kort juleprædiken.
 • I de større byer: Gadepræster på gaden op til juledagene, der bl.a. kan uddele foldere med information om, hvor man kan se optagelser og live-streaming af julegudstjenester.
 • Julegudstjenester udenfor på kirkens udearealer eller parkeringsplads med juletræ, opstillede stole i afstand og højtalere, så præsten tydeligt kan høres. Lej eventuelt udendørs varmelamper, og skriv opfordring på hjemmeside og Facebook om, at folk kan tage egen siddepude og tæpper med.
 • Drive-in-julegudstjenester. Hold en stor julegudstjeneste uden for byen eller på stor parkeringsplads. Det er en fordel at kunne sidde indenfor i bilen i december måned. Søg godkendelse hos politiet inden.

 

Når man holder gudstjeneste og arrangementer udendørs

Ved udendørsarrangementer gælder forsamlingsforbuddet. Det vil sige, at der max må være 50 personer samlet, når de står op - og med spredning, så afstandskravet på en meter også overholdes. Hvis man i det væsentlige sidder ned, må der være 500 personer samlet – med afstand. Hvis der bliver sunget, skal der være to meters afstand. Vær opmærksom på at der gælder andre retningslinjer for begravelser/bisættelser.

Sådan er forsamlingsforbuddet pt. Men det kan hele tiden ændre sig, så husk at justere efter det gældende forsamlingsforbud.

Det er også vigtigt at gennemtænke, hvordan det kan foregå, hvis man vælger et udendørs arrangement. Kan præstens prædiken høres af alle? Hvordan skal deltagerne stå eller sidde? Hvordan kan salmerne synges i fællesskab, og hvordan forhindrer man, at folk rykker sammen? Hvad skal der ske, hvis vejret bliver dårligt. Vær især opmærksom på, at folk skal kunne komme forbi hinanden med god afstand ved indgangen til arrangementet.

Mundbind og hygiejne

Brugen af mundbind ændrer ikke ved disse krav. Det kan være en god idé at bruge mundbind, hvis man fx tilhører risikogrupperne. Men det giver ikke mulighed for, at der kan fx være flere personer samlet, eller at man kan være tættere sammen, end at afstandskravet bliver overholdt. Brugen af mundbind ændrer heller ikke på afstandskravet på ved sang.

Er der kaffe, småkager og andet spiseligt involveret i nogle af aktiviteterne, skal håndtering af dette ske med hensyntagen til risikoen for smitte. Overvej fx engangshandsker eller sprit, når der skal serveres eller pakkes hilsner. Køb småkager, karameller og lignende, der er pakket ind stykvis.

Husk det gode samarbejde

Gudstjenester og arrangementer skal ske under overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger, og det er et lokalt ansvar at sikre dette. Det kræver godt samarbejde og dialog mellem menighedsråd, præster og medarbejdere – og inddragelse af medarbejdere i planlægningen af ekstra og anderledes aktiviteter.

Hvis tvivl

Tag kontakt til provst eller stiftsadministration ved tvivlsspørgsmål.

Hold øje med og søg relevante svar i Kirkeministeriets retningslinjer: https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/

Find også uddybende svar på myndighedernes samlede hjemmeside: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/spoergsmaal-og-svar

 

JULEN ER EN SKØN HØJTID - VI KAN FEJRE DEN OG PASSE PÅ HINANDEN SAMTIDIG.

 

Teksten er udarbejdet af Presse og Kommunikation i Københavns Stift på baggrund af input fra landets stifter.